Svet-Stranek.cz
Sivr-imerx rádio Domasére

rekonstrukce trati Beroun - Králův dvůr:

rekonstrukce trati Beroun - Králův dvůr

Rekonstrukce stanice Beroun a trati mezi Berounem a zastávkou Králův Dvůr.
Každý měsíc 30. (v únoru prostě poslední den v měsíci)

Akce řeší modernizaci železniční tratě v úseku Beroun – Králův Dvůr mezi 37,461 km a 42,700 km v celkové délce 5239 m. Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic z uzlu Beroun s možností budoucího připojení na Centrální dispečerské pracoviště Praha, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového metalického a optického kabelu, místní kabelizaci stanic, rekonstrukci trakčního vedení včetně dispečerské řídicí techniky, elektronickou ochranu technologických objektů a technologií