Svet-Stranek.cz
Sivr-imerx rádio Domasére

Rekonstrukce trati Rokycany - Plzeň a stanice Plzeň hl.n.:

Rekonstrukce trati Rokycany - Plzeň a stanice Plzeň hl.n.

Rekonstrukce trati Rokycany - Plzeň a stanice Plzeň hlavní nádraží.
vždy prvního v měsíci 

Stavba „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru - západní část.
Stavba řeší modernizaci tratě, vedené z Rokycan až k zastávce Ejpovice převážně po stávajícím drážním tělese. Mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka je pak řešena přeložka trati zcela mimo stávající trasu a trať míjí žst. Chrást u Plzně. Přeložka je vedena ve shodě s výhledovou polohou VRT po nových pozemcích, pod terénními útvary Homolka a Chlum je vedena v tunelech. Délka dvou jednokolejných tunelů od východního portálu k západnímu portálu činí 4.150 m. Délka trati se tím zkrátí o cca 6 100 m. Od zastávky Plzeň Doubravka do žst. Plzeň hl.n. je využita stávající trasa trati. Technické parametry modernizované trati byly voleny s ohledem na budoucí využití tunelového úseku pro VRT. Napojení koridorové trati směrem do ŽST Chrást u Plzně (dále až do Radnic) bude zachováno jako jednokolejné, odbočení bude provedeno z nově vybudované žst. Ejpovice.